ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

’η Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου :: Τμήμα Οικονομικού

 
 

Θέση στο Οργανόγραμμα : 

Π.Β.Α.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διεύθυνση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
  ΠΕ Λέσβου-Λήμνου

Τμήμα Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 


Αρμοδιότητες : 

Το Τμήμα Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου είναι αρμόδιο ιδίως για:

I. Τη μέριμνα θεμάτων οικονομικού περιεχομένου και την αποστολή αυτών, με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, για πληρωμή στη Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

II. Τη μέριμνα για την υποστήριξη σε θέματα διενέργειας διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών της ΠΕ, εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας και κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας, συνοδευόμενου από τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και μεταφοράς μαθητών και παγίων δαπανών.

III. Τη μέριμνα και υποστήριξη σε θέματα εκκαθάρισης μισθοδοσίας τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού της ΠΕ .


Προϊσταμένη: 

Μαυράκη Μαρία, 2254351225, mmavraki @lemnos.gr

 


ΦΕΚ 230 τ. Α' 27-12-2010 & ΦΕΚ 3705 τ. Β' 08-06-2023

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου