ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

’η Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου :: Τμήμα Εμπορίου

 
 

Θέση στο Οργανόγραμμα : 

Π.Β.Α.

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Τμήμα Εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 


Αρμοδιότητες : 

Στο Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λήμνου υπάγονται ιδίως οι εξής αρμοδιότητες:
I. Η διενέργεια προγραμματισμένων επιθεωρήσεων και ελέγχων
 εφαρμογής κανόνων Διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Υπηρεσιών,
 άσκησης υπαιθρίων δραστηριοτήτων, ασφάλειας προϊόντων,
 μετρολογικό έλεγχο και εποπτεία της αγοράς σύμφωνα με την
 εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

II. Η διενέργεια δειγματοληψιών σε όλα τα στάδια (παραγωγή - διάθεση
 - εμπορία) για τα είδη που υπόκεινται κατά τις κείμενες διατάξεις σε
 έλεγχο για την προστασία του καταναλωτή.

III. Η μέριμνα για την διενέργεια τιμοληψιών σε όλα τα είδη βιοτικής
 ανάγκης, η έκδοση δελτίων πιστοποίησης τιμών, η παρακολούθηση
 της διαμόρφωσης λιανικών και χονδρικών τιμών των
 προσφερόμενων προϊόντων στις προμήθειες του Δημοσίου και ΝΠΔΔ,
 και η θεώρηση των τιμολογίων υγρών καυσίμων για το κανονικό της
 τιμής.

IV. Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης και ο συντονισμός της
 Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού ΠΕ Λήμνου για την εξώδικη
 επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή
 ενώσεις καταναλωτών.
 


Προϊσταμένη: 

Τούφου Μαγδαληνή, 2254351234, m.toufou @lemnos.gr

 

Ηλ. Ταχ. (email): tm.emporiou @lemnos.gr


ΦΕΚ 230 τ. Α' 27-12-2010 & ΦΕΚ 3705 τ. Β' 08-06-2023

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου