ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

’η Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου :: Τμήμα Διοικητικού

 
 

Θέση στο Οργανόγραμμα : 

Π.Β.Α.

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Διοικητικού ΠΕ Λέσβου

Τμήμα Διοικητικού Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 


Αρμοδιότητες : 

Το Τμήμα Διοικητικού ΠΕ Λήμνου είναι αρμόδιο ιδίως για:

Τη μέριμνα για θέματα διοικητικού περιεχομένου, για την εξυπηρέτηση θεμάτων που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση ή την οικονομική κατάσταση του προσωπικού της ΠΕ Λήμνου, σε συνεργασία με το τμήμα Προσωπικού.

Τη μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών, σε συνεργασία με το τμήμα Συλλογικών Οργάνων.

Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου, καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του τμήματος, τη διεκπεραίωση εγγράφων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Τη μέριμνα και υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης περιουσίας, στέγασης και μεταστέγασης των υπηρεσιών, μισθώσεων και λειτουργικών δαπανών της ΠΕ Λήμνου και η τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων και βιβλίων.

Επίσης, τη μέριμνα για το σημαιοστολισμό των κτηρίων της ΠΕ και την πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης προμήθειας σημαιών.

Τη μέριμνα και υποστήριξη σε θέματα πρόσληψης και γενικά της υπηρεσιακής κατάστασης πάσης φύσεως προσωπικού της ΠΕ.

Την τήρηση αποθήκης προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μέριμνα για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του τμήματος, αρχεία και βιβλία.

Τη μέριμνα για θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών στην ΠΕ Λήμνου.


Προϊσταμένη: 

Καλλιγερή Χριστίνα, 2254351238, ckalligeri @lemnos.gr

 


ΦΕΚ 230 τ. Α' 27-12-2010 & ΦΕΚ 3705 τ. Β' 08-06-2023

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου