ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

’η Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου :: Τμήμα Ανάπτυξης

 
 

Θέση στο Οργανόγραμμα : 

Π.Β.Α.

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Τμήμα Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 


Αρμοδιότητες : 

Στο Τμήμα Ανάπτυξης ΠΕ Λήμνου με χωρική αρμοδιότητα στην
 Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου υπάγονται ιδίως οι εξής αρμοδιότητες:

I. Η ενημέρωση των επαγγελματιών και επενδυτών της ΠΕ Λήμνου σε
 θέματα ίδρυσης βιοτεχνικών επιχειρήσεων, δικαιολογητικών και
 διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι αιτούμενες άδειες και οι
 επί μέρους εγκρίσεις.

II. Η διεκπεραίωση των ενεργειών αδειοδότησης επαγγελματικών
 εργαστηρίων της ΠΕ Λήμνου σύμφωνα με τις διατάξεις της
 βιομηχανικής νομοθεσίας.

III. Η παραλαβή και διαβίβαση στην έδρα της Διεύθυνσης όλων των
 αιτήσεων, δικαιολογητικών, κ.λπ. για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας
 και Φυσικών Πόρων, πλην επαγγελματικών εργαστηρίων.

IV. Η χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών (χειριστών
 μηχανημάτων έργου, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών, κ.λπ.) στην ΠΕ Λήμνου.

V. Η χορήγηση αδειών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων στην ΠΕ
 Λήμνου.

VI. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να
 διαπιστωθεί η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών των παιχνιδιών,
 που διακινούνται στην αγορά στην ΠΕ Λήμνου, καθώς και άλλων
 βιομηχανικών προϊόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 κατόπιν εντολής από αρμόδιο όργανο.

VII. Πραγματοποίηση ελέγχων όλων των δραστηριοτήτων
 αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών
 Πόρων κατόπιν εντολής από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή άλλο
 ανώτερο αρμόδιο όργανο.


Προϊστάμενος: 

Κατσώνης Χρήστος, 2254351233, c.katsonis @lemnos.gr

 

Ηλ. Ταχ. (email): anaptixi @lemnos.grΦΕΚ 230 τ. Α' 27-12-2010 & ΦΕΚ 3705 τ. Β' 08-06-2023

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου